International Initiative for Peace
Site-Logo
International Initiative for Peace
Site Navigation

Slotverklaring van de Vredesconferentie van Rome

28 oktober 2023


...

Afgevaardigden van 40 organisaties en individuen uit 25 landen kwamen op 27-28 oktober 2023 samen in Rome om te discussiëren over de oorzaken van de huidige oorlog in Oekraïne, de impact van de oorlog op de internationale vrede, de gevaren voor onze mensen en de taken van de beweging voor een rechtvaardige en permanente vrede.

Onze conclusies:

 • Het agressieve beleid van de Verenigde Staten en haar naaste bondgenoten (het Westen) is de hoofdoorzaak van de oorlog in Oekraïne en duwt, zoals we in Palestina zien, de mensheid naar de rand van een derde wereldoorlog.
 • Om een unipolaire wereldorde te handhaven heeft het Westen imperialistische overheersing nodig. Het streeft ernaar om de overgrote meerderheid van de landen in de wereld te veranderen in vazalstaten, wat leidt tot een neokoloniaal internationaal systeem.
 • De imperialistische elite gebruikt het pseudo-progressieve ideologische masker van “democratische globalisering”, de verdediging van mensen- en burgerrechten en het overwinnen van nationale staten als voorwendsel voor hun overheersing. Ze gebruiken instellingen zoals de E.U., de Wereldbank, de I.M.F. en de W.E.F. om economische overheersing op te leggen en de NAVO om militaire overheersing op te leggen.

In dit kader doet het Westen het volgende:

 • Het valt Rusland aan met het duidelijke doel om het als soevereine staat te vernietigen en het op te splitsen in een verzameling zwakke vazalstaten.
 • Het omsingelt China met militaire bases, oorlogsschepen en nieuwe militaire allianties; escaleert wapenleveranties aan Taiwan en gaat door met provocaties in de Zuid-Chinese Zee om China tot een militaire reactie te dwingen die als voorwendsel voor een oorlog kan worden gebruikt.
 • Het zet de oorlogsprovocaties rond het Koreaanse schiereiland voort.
 • Het steunt Israël, haar belangrijkste instrument voor zijn neokoloniale politiek in het Midden-Oosten, om het Palestijnse volk uit te roeien en Iran tot oorlog te dwingen.
 • Het handhaaft de bezetting van Irak, handhaaft de conflicten in Jemen, Syrië, Libië, Libanon – en zet bovenal de bezetting van Palestina voort.
 • Het plundert voortdurend Afrika en Latijns-Amerika, legt marionettenregeringen op en zet haar vazalstaten aan om onafhankelijke landen binnen te vallen – bijvoorbeeld in de Sahel.
 • Het zet gewapende milities in bij regimewisselingsoperaties en organiseert moorden op Russische en Iraanse intellectuelen, politici, wetenschappers en journalisten; voert terroristische acties uit zoals het opblazen van Nord Stream 2.
 • Het probeert door middel van illegale unilaterale dwangmaatregelen de economieën van de landen die zich verzetten tegen het imperialisme te wurgen, zonder acht te slaan op de catastrofale gevolgen voor de bevolking van deze landen en voor de arbeidersklasse en alle armen in het Westen zelf.
 • Het vergiftigt en doodt. De VS hebben al kernwapens gebruikt, niet alleen in Hiroshima en Nagasaki, maar ook door wapens met verarmd uranium (DUW of Depleted Uranium Weapons) te gebruiken tegen Irak, Servië en nu tegen Rusland. DUW vervuilen het land permanent en hebben een nog onbekend aantal mensen gedood.

Om deze redenen vormen de Westerse elites een permanente bedreiging voor de vrede en de ontwikkeling van de wereld en bedreigen ze het bestaan van de mensheid.

Ons standpunt over de huidige oorlog in Oekraïne:

Het was niet op 24 februari 2022 dat de oorlog in Oekraïne begon, en zelfs niet toen de VS aanzette tot de coup van 2014, maar verder terug in de tijd, met de bloedige uitbreiding van de NAVO richting Oost-Europa. De vuile oorlogen in Joegoslavië en het uiteenvallen van de ooit sterkste Balkanstaat, het aanzetten tot oorlogen in de Kaukasus, waren allemaal fasen van hetzelfde project. De oorlog tegen Rusland begon al direct na de illegale ontbinding van de USSR, die tegen de wil van haar burgers werd opgelegd. De vorming van nieuwe grenzen in Oost-Europa en Centraal-Azië werd buiten het kader van het internationaal recht opgelegd.

De NAVO was het instrument van de VS om hun controle over heel Europa op te leggen. Haar uitbreiding naar het oosten was illegaal en vormt een permanente bedreiging voor alle soevereine en onafhankelijke landen.

De Russische regering probeerde de huidige fase van de oorlog te vermijden, maar het Westen is via zijn gevolmachtigden in Oekraïne de Russische bevolking blijven aanvallen en heeft elk vredesakkoord op basis van gelijke veiligheid, zoals voorgesteld door Rusland, geweigerd. De acties van het Westen hebben de oorlog onvermijdelijk gemaakt.

De manier waarop het Westen de oorlog voert, laat zien dat het uit is op een eindeloze escalatie en om zowel de Oekraïners als de Russen maximaal uit te putten. Het gebruik van illegale wapens zoals clusterbommen en munitie met verarmd uranium laat zien dat het onmenselijke optreden van de Westerse elites geen grenzen kent. Hun pogingen om alle Oost-Europese landen – en ook andere landen – bij het conflict te betrekken, laten zien dat de leidende elites in het Westen proberen de Europese bevolking als kanonnenvoer te gebruiken, net zoals ze nu de Oekraïners gebruiken.

De enige basis voor het oplossen van internationale geschillen moet het Internationaal Recht blijven, met als kern het Handvest van de Verenigde Naties. De wil van de VS en haar bondgenoten – de zogenaamde “op regels gebaseerde orde” – zou niet langer een dwingende regel voor de wereld moeten zijn.

Wat de wereldbevolking nodig heeft:

 • Een nederlaag van de NAVO in Oekraïne. Zonder deze voorwaarde is er geen duurzame vrede mogelijk. Een westerse overwinning op Rusland zou een nieuwe ramp zijn voor de mensheid. Het zou een startpunt worden voor nieuwe oorlogen op de Balkan, in het Midden-Oosten en in Oost-Azië, met name in de Zuid-Chinese Zee en op het Koreaanse schiereiland, oftewel een langdurige derde wereldoorlog.
 • Een nieuw samenwerkingskader in Oost-Europa en de Balkan, bevrijd van de controle van de VS en de EU, gebaseerd op gelijkwaardige relaties en een nieuwe invulling van de catastrofale gevolgen van de overwinning van het Westen in de Koude Oorlog.
 • Een wereld van soevereine landen waar volkeren hun toekomst kunnen bepalen, vrij van de wereldwijde economische dictatuur opgelegd door het Westen, vrij van unilaterale dwangmaatregelen. De wereld heeft behoefte aan commerciële, financiële, communicatie- en transportnetwerken die vrij zijn van de controle van het Westen. In deze richting, de vorming van nieuwe organisaties voor samenwerking tussen staten, vrij van Westerse controle, en de grotere rol van het Zuiden in de bestaande internationale organisaties positieve ontwikkelingen.
 • Een nieuwe architectuur in de VN die de rechten van het mondiale Zuiden en het principe van gelijke soevereiniteit voor alle staten weerspiegelt.

Onze taken:

 • We hebben veel te doen op het gebied van informatie en onderwijs. In de NAVO-EU-landen en andere door de VS gedomineerde landen heerst vrijwel volledige censuur. We moeten deze bevolkingen informeren dat de oorlog van het Westen in Oekraïne een onrechtvaardige oorlog is.
 • We moeten de verzending van wapens, munitie, uitrusting en personeel naar het slagveld stoppen maar,
 • Onze belangrijkste taak moet zijn om onze landen te bevrijden van het NAVO-lidmaatschap, van Amerikaanse controle en van Amerikaanse militaire bases. Dit zal het hoogtepunt zijn van onze solidariteit met het verzetsvolk in de wereld.

We hebben besloten tot:

 1. Het vormen van een permanent netwerk om de bovenstaande taken te coördineren onder de naam “Stop World War 3 – Internationaal Initiatief voor Vrede”.
 2. Het organiseren van internationale acties en solidariteitsdelegaties naar Rusland – Donbass en Palestina.
 3. Het organiseren van de 2e internationale vredesconferentie eind 2024.